Vad händer egentligen?

Vi tänker att det är bra att ni som medlemmar får en bild av allt som sker i förbundet, utöver de protokoll som skrivs. Därför kommer här en kortare statusuppdatering!

I våras bestämdes det att vi skulle dela upp styrelsearbetet och SM. Vi skapade därför en arbetsgrupp (Tävlingskommittén) där två ledamöter från styrelsen ansvarar för att leda allt arbete med SM i arbetsgruppen. Den resterande styrelsen ska fokusera på rent styrelsearbete och det vi har ansvar att arbeta med gentemot IPSF. Något som syns allra tydligast i våra sociala kanaler där Tävlingskommiten har gjort ett enormt arbete för att skapa ett större intresse för SM på olika sätt, och ni kan följa de som händer samt hitta kontaktuppgifter till tävlingskommiten på polesm.se

Vi som styrelse kommer under hösten jobba fram nya stadgar till förbundet. Vi har sett att det finns brister och kommer därför lägga fram ett förslag på nya stadgar på årsmötet.
Vi håller också på med att ta fram arbetsbetsbeskrivningar och riktlinjer för styrelsens arbete och de olika styrelserollerna. Detta för att det ska vara tydligt vad som förväntas av oss som styrelse, och framförallt för att ni som är intresserad ska kunna se vad de olika rollerna innebär innan ni väljer att vara en del av oss. Även arbetsbeskrivningarna kommer att släppas under vintern.

Årsmötet kommer att ske under SM på Fyrishov! Vi tror att det kan öka intresset och göra det lättare att engagera sig då många automatiskt kommer vara på plats.

I och med att vi tar fram tydligare arbetsroller hoppas vi att det ska kännas lättare att börja engagera sig i förbundet.

Med vänliga hälsningar
Förbundsstyrelsen