Jag föreslår att SM 2021 läggs i slutet på maj-juni-juli istället för i Mars pga att klimatet påverkar greppet på mässingstolparna. 

Vi som arrangör har många saker att tänka på när vi väljer datum för nationella mästerskapen, inte bara IPSFs regler kring stolparna, som det står att stolparna ska passa klimatet men också vara brass (mässing). Andra saker som vi har i åtanke när vi bestämmer datum är lokalens tillgänglighet, huvuddomarens tillgänglighet, domarnas tillgänglighet (minst 3 måste vara från Sverige i en domarpanel enligt IPSF). Antal utövare per dag (påverkar också stolparnas värme då de är aktiva under en väldigt lång tid) Och hur styrelsens tillgänglighet ser ut för att kunna arrangera ett sånt stort evenemang med mer än 6 månaders förberedelser. 

Vi önskar såklart att det skulle vara lätt för oss att bara bestämma oss för ett datum i maj, juni eller juli men tyvärr så är inte fallet i dagsläget. 

Hade vi haft fler engagerade som kunde hjälpa till med evenemanget hade kanske läget sett annorlunda ut men nu kan det ligga på 1-3 personer att förbereda ett helt SM med ca 120 atleter och mer än 500 besökare under en helg. 

Vi tar upp förslaget på nästa styrelsemöte så ska vi se vad vi kan göra och om vi har möjlighet att se över datumen för 2021.