Styrelsen

Ordförande - Sara Noble Lumholdt, ordforande@svenskpole
Vice ordförande, Anti Doping Officer - Petra Larsson
Kassör - Staffan Ydrefalk, ekonomi@svenskpole.se
Sekreterare - Elin Hedqvist
Medlemsansvarig - Madelene Lagerbäck

IPSF Athletes Comission
Marie Graff

Styrelsen består av fem personeer

Om du vill delta i styrelsens arbete, kontakta oss för mer info genom formuläret nedan.