Vision & Uppdrag

Vår vision
Vår vision är ”att göra det möjligt för våra tränare, domare, idrottsmän och stora delen av pole idrottsrörelsen att uppnå sin fulla potential i alla aspekter av Pole Sports.”

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är ”inspirera människor att delta i säkra och effektiva pole sporter runt om i Sverige". Genom våra åtta huvudmål som anges nedan kan vi uppnå denna vision och genomföra vårt uppdrag

- Pole Sports Fokus - 
Vi vill göra det möjligt för och inspirera alla tränare, domare, idrottsmän och entusiaster att utöva pole sport, genom att ge möjligheter för individer att engagera, utveckla och förverkliga sin potential inom alla aspekter av idrott, oavsett ålder, bakgrund, förmåga eller funktionshinder.

- Internationell Framgång - 
Vi vill att våran sport ska erkännas nationellt och internationellt med representation vid flera sportevenemang, World Games, och så småningom vid olympiska och paralympiska spelen.

- Leverera partnerskap -
Vi vill utveckla starka interna och externa partnerskap på alla nivåer, för att ge möjligheter, strukturer och stöd för Pole Sport och vårt pole samhälle.

- Höja profilen på Pole Sports -
Vi vill sprida och informera allmänheten om hela skalan av Pole sportaktiviteter, vilket leder till ökad erkännande, sponsring, finansiering, tillgång och deltagare för vår sport.

- Atlet Stöd -
Utvecklingen av en omfattande pole sport struktur och samfundet att stödja idrottare för karriärer när de slutat inom tävlingssammanhang. Vi vill bygga en långsiktigt hållbar framtid för Pole idrottare.

- Stöd av tränare -
Vi vill ha en sammanhållen, etisk, inkluderande och värderat coaching system där duktiga tränare agerar som stödpinne till idrottare på alla stadier av deras utveckling.

- Anti-Doping- 
Vårt mål är att upprätthålla ett antidopingprogram i enlighet med Världs anti-Doping Agency (WADA) kod som är erkänd som den högsta standarden inom rättvisa, jämlikhet och integritet i alla sporter och alla länder.

- Kontrollera och reglera -
Att rättvist och omfattande kontrollera och reglera Pole Sport, ur ett nationellt perspektiv, i alla regioner.